(கவனிக்கவும்: இது ஒரு விளம்பரதாரர் அறிவிப்பு; இதனை உருவாக்குவதில் செய்தியாளர்கள் எவரும் ஈடுபடுத்தப்படவில்லை.)

The Artium Fusion Studio is “the – place” to indulge and spend time for an unique shopping experience. You will fall in love with Array of Paintings created by Artium. Plant arrangements in ceramic pots, coffee mugs, shell minatures….so cute…

The wide range of Fabrics and Clothing available here can be customized to suit your taste and style; accessories are not far either. The Studio presents 1000+ self designed Hand made Jewellery in Terracotta and Beads.

Most Welcome for the unforgettable tour on artistically created products in our Studio,
Located at Kottivakkam on the East Coast Road.
“Step in to feel the Difference”
“Own it or Gift it”

You can visit us on our portal by clicking here and on Facebook

You can visit us at the following Address:

The Artium Fusion Studio
#5, Raja Garden,
Kottivakkam,
Chennai – 41

Rajalakshmi Satishkumar
theartium.raji@gmail.com
9500031551
9566101987

(DISCLAIMER: THIS IS A NATIVE AD; NOT AN EDITORIAL INITIATIVE)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here