குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "widows"

குறிச்சொல்: widows

https://www.youtube.com/watch?v=miMgHVdHFeQஇதையும் அவசியம் படியுங்கள்: ஒக்கி சொந்தங்களுடன் கரம் பிடித்து நடப்போம்இதையும் படியுங்கள்: India's flawed policy led to loss of over 300 lives

கணவனை இழப்பது என்பது வெறும் உறவு சார்ந்த துயரம் மட்டுமல்ல; அங்கு மிகப்பெரிய கடமையும் சுமையும் அந்த விதவையின் தோள் மீது சுமத்தப்படுகிறது. இந்த வேளையில் உளநல நெருக்கடியிலிருந்து பெண்கள் விடுபடுவதற்கான உளநல...

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள், அடக்குமுறைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஏற்கனவே, கர்நாடகாவில் ராதம்மா என்கிற பெண் தலித்தாக இருப்பதால் அவர் சமைக்கும் உணவை எங்கள் பிள்ளைகள் சாப்பிட மாட்டார்கள் என பள்ளியில் இருந்து...