குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#USD"

குறிச்சொல்: #USD

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் இன்று (ஏப்.25) சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்துள்ளன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 115.37 புள்ளிகள் சரிந்து 34,501.27 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வெள்ளிக்கிழமை (ஏப்.20) சரிவுடன் முடிவடைந்தன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்11.71 புள்ளிகள் சரிந்து 34,415.58 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 1.25 புள்ளிகள் சரிந்து...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் இன்று (ஏப்.19) உயர்வுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்துள்ளன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 95.61 புள்ளிகள் உயர்ந்து 34,427.29 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 39.10...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் புதன்கிழமை (ஏப்.18) உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 53.17 புள்ளிகள் உயர்ந்து 34,448.23 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 9.75 புள்ளிகள்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் இன்று (ஏப்.16) காலை முதல் சரிவுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்47.57 புள்ளிகள் சரிந்து 34,145.08 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 4.30...

வர்த்தகத்தின் வார இறுதிநாளான இன்று (ஏப்.13) இந்திய பங்குச் சந்தைகள் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 179.46 புள்ளிகள் உயர்ந்து 34,280.59 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் புதன்கிழமை (ஏப்.11) உயர்வுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 60.19 புள்ளிகள் உயர்ந்து 33,940.44 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 14.90...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப்.10) உயர்வுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 91.71 புள்ளிகள் உயர்ந்து 33,880.25 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 22.90...

வர்த்தகத்தின் வார முதல்நாளான இன்று (ஏப்.9) இந்திய பங்குச் சந்தைகள் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 151.01 புள்ளிகள் உயர்ந்து 33,777.98 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வெள்ளிக்கிழமை (இன்று) சிறிது ஏற்றத்துடன் நிறைவடைந்துள்ளன.மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 30.17 புள்ளிகள் உயர்ந்து 33,626.97 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 6.45 புள்ளிகள்...