குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "Unbanked Population"

குறிச்சொல்: Unbanked Population

வங்கிக்கணக்கு இல்லாத மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. வங்கிக் கணக்குகள் தொடர்பான உலகளாவிய ஒப்பீடு வெளியாகி உள்ளது. அதில், இந்தியாவில் வங்கிக் கணக்கு வைத்திருக்கும்...