குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "Tamilnadu fishermen"

குறிச்சொல்: Tamilnadu fishermen

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 3000 மீனவர்களை, எல்லைத் தாண்டி மீன் பிடித்ததாகக் கூறி இலங்கை நாட்டைச் சேர்ந்த கடற்படை துரத்தியடித்துள்ளது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 3000 மீனவர்களை, எல்லைத் தாண்டி மீன் பிடித்ததாகக் கூறி இலங்கை நாட்டைச்...