குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#Starvation"

குறிச்சொல்: #Starvation

58 வயதான சாவித்ரிதேவி 3 நாட்கள் உணவில்லாமல் இருந்து பட்டினியால் உயிரிழந்தார். ரேஷன் கார்டுக்காக பல முறை அதிகாரிகளிடம் போய் கேட்டும் அவர்கள் அவருக்கு ரேஷன் கார்டு கொடுக்கவில்லை ....