குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#Sex"

குறிச்சொல்: #Sex

(நவம்பர் 13, 2015இல் வெளியானது) செக்ஸ்...அச்சச்சோ..அப்படி சொல்றதே இந்தியாவுல தவறான ஒன்று. யாராவது செக்ஸ், செக்ஸ் படங்கள் பத்தி பேசுனா கூட, ‘அந்தப்படம், அது, அதுடீ, இதுடீ’, என்றுதான் நமக்கு பேசியே பழகியிருக்கோம். இந்தியாவில்...

https://www.youtube.com/watch?v=73BHBV_3L5s A "Nudge" for protecting free speech SPACE, BODY AND SENSES

https://www.youtube.com/watch?v=LvlxhirAyts&t=7s The Raya Sarkar Interview How the negligence of the state led to loss of over 300 lives?

https://www.youtube.com/watch?v=OVNzQ2Fmi6c&t=1065s ஒக்கி சொந்தங்களுடன் கரம் பிடித்து நடப்போம்

https://www.youtube.com/watch?v=QADpyWCkSsc&t=25s ஒக்கி சொந்தங்களுடன் கரம் பிடித்து நடப்போம் ஒக்கி பேரிடரின் முதல் ஆவணம்