குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "sensex"

குறிச்சொல்: sensex

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் திங்கட்கிழமை (இன்று) காலை முதல் ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 29.54 புள்ளிகள் உயர்ந்து 32,626.08 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண்...

இந்திய பங்குச் சந்தையில் வெள்ளிக்கிழமை (இன்று) ஏற்பட்ட கடும் வீழ்ச்சி காரணமாக ஒரு லட்சத்து 57 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வரை முதலீட்டாளர்களுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்...

வர்த்தகத்தின் வார இறுதிநாளான வெள்ளிக்கிழமை (இன்று) காலை முதல் இந்திய பங்குச் சந்தைகள் கடும் சரிவுடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 406.23 புள்ளிகள் சரிந்து 32,600.04 புள்ளிகளுடனும், தேசிய...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வியாழக்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 98.00 புள்ளிகள் உயர்ந்து 33,234.18 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் புதன்கிழமை (இன்று) காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 275.02 புள்ளிகள் உயர்ந்து 33,271.78 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் திங்கட்கிழமை (இன்று) சரிவுடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 73.81 புள்ளிகள் சரிந்து 33,102.19 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 28.40 புள்ளிகள் சரிந்து...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வெள்ளிக்கிழமை (இன்று) சரிவுடன் முடிவடைந்தன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 509.54 புள்ளிகள் சரிந்து 33,176.00 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 165.00 புள்ளிகள் சரிந்து...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வியாழக்கிழமை (இன்று) காலை முதல் சரிவுடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 30.91 புள்ளிகள் சரிந்து 33,804.83 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் புதன்கிழமை (இன்று) சரிவுடன் நிறைவடைந்துள்ளன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 21.04 புள்ளிகள் சரிந்து 33,835.74 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 15.95 புள்ளிகள் சரிந்து...

இந்தியாவில், கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் 2017ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் வரை 13 லட்சத்து 57 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அந்நிய நேரடி முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய இணையமைச்சர் சிஆர் சவுத்ரி...