குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#Rejection"

குறிச்சொல்: #Rejection

நீட் குறித்த சட்டப்பூர்வமான தெளிவான பார்வை Kalyanakumar Somasundaram Tamil translation by Arunachalam Sivakumar"நீட் தேர்வை பற்றி தெரியாமல் முழுமையாக இருப்பதை விட, அரைகுறையாக தெரிந்திருப்பதே ஆபத்தானது".நீட் தேர்வு என்பது பாஜக சுயமாக கண்டுபிடித்து...

”இல்லைன்னா இன்பமா கிளம்பு” என்கிற பரப்புரை என் முதல் முயற்சி. இதில் நான் கண்ட மனிதர்கள் மற்றும் மறக்க முடியாத நிகழ்வுகள் பற்றிய பகிர்வு இது. இந்தப் பரப்புரைக்காக நான் முதலில் சந்தித்தது...