குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#PDArmy"

குறிச்சொல்: #PDArmy

ஹார்லி டேவிட்ஸன் மோட்டார் பைக்குகள் இந்தியாவில் விலை 4 லட்சம் முதல் 13 லட்சம் வரை விலை வேறுபடும். அவரவர் விருப்பத்துக்குத் தக்கவாறு பைக்கில் இந்திய சாலைகளுக்கு ஏற்றவாறும், கஸ்டமர்களின் வாங்கும் திறனைப் பொருத்தும்...