குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "nifty"

குறிச்சொல்: nifty

இன்றைய பங்குச்சந்தை வர்த்தகம் 38,000 புள்ளிகள் என்ற உச்சத்தை எட்டும் முன்னர் 37,994.51 புள்ளிகளுடன் தொடங்கியது. இதே போல நிஃப்டி இன்றைய வர்த்தகத்தின் தொடக்கத்தில் 11,493.25 என்ற அளவில் தொடங்கி 9.29 மணி...

பங்குச் சந்தை இன்று (திங்கள்கிழமை) இதுவரை இல்லாத புதிய வரலாற்று உச்சத்தை தொட்டது. இன்றைய வர்த்தக நாளின் தொடக்கத்தில் சென்செக்ஸ் 37,714.70 புள்ளிகளில் தொடங்கி 37,805.25 புள்ளிகள் வரைச் சென்று புதிய உச்சத்தை...

மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீடான சென்செக்ஸ் புதிய உச்சத்தை இன்று (புதன்கிழமை) காலையிலேயே தொட்டுள்ளது. அதைப் போலவே தேசிய பங்குச் சந்தையின் நிஃப்டி குறியீடும் வரலாறு காணாத உயரத்தை அடைந்துள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தையின்...

சென்செக்ஸ் இன்று புதிய வரலாற்று உயர்வை தொட்டது. இன்றைய வர்த்தக நாளின் தொடக்கத்தில் சென்செக்ஸ் 212.85 புள்ளிகள் உயர்ந்து 36,478.78 புள்ளிகளில் வர்த்தகமானது. நிஃப்டி 64.15 புள்ளிகள் உயர்வுடன் தொடங்கி 11,012.45 புள்ளியில்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் இன்று (ஏப்.30) உயர்வுடன் முடிவடைந்துள்ளன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 190.66 புள்ளிகள் உயர்ந்து 35,160.36 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 47.05 புள்ளிகள்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் இன்று (ஏப்.26) உயர்வுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்துள்ளன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 212.33 புள்ளிகள் உயர்ந்து 34,713.60 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் இன்று (ஏப்.25) சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்துள்ளன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 115.37 புள்ளிகள் சரிந்து 34,501.27 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் இன்று (ஏப்.24) உயர்வுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்துள்ளன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்165.87 புள்ளிகள் உயர்ந்து 34,616.64 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி29.65 புள்ளிகள்...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வெள்ளிக்கிழமை (ஏப்.20) சரிவுடன் முடிவடைந்தன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ்11.71 புள்ளிகள் சரிந்து 34,415.58 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 1.25 புள்ளிகள் சரிந்து...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் இன்று (ஏப்.19) உயர்வுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்துள்ளன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 95.61 புள்ளிகள் உயர்ந்து 34,427.29 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 39.10...