குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "Miyon ka Bara"

குறிச்சொல்: Miyon ka Bara

ராஜஸ்தானில் முஸ்லிம் பெயர் கொண்ட 3 கிராமங்களுக்கு இந்து பெயர் சூட்டியது வசுந்தரா ராஜே அரசு. ராஜஸ்தானின் பார்மர் மாவட்டத்தில் உள்ள மியான் க பாரா கிராமத்தின் பெயர் தற்போது...