குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "migration"

குறிச்சொல்: migration

ஈராக், சிரியா, ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளில் இருந்து ஜெர்மனிக்கு அகதிகளாக மக்கள் வந்து கொண்டு இருக்கின்றனர். அவர்களில் அகதிகளாக இருக்க தகுதியற்றவர்கள் என்று அந்நாட்டு அதிகாரிகளால் நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள், அவரவர்களின் தாய்நாட்டிற்கே திருப்பி அனுப்பப்படுகின்றனர்....