குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#MichiganUniversity"

குறிச்சொல்: #MichiganUniversity

https://youtu.be/5htCJ2OCvDA இதையும் படியுங்கள் : #SaveJournalism: “பெண்களின் மீதான அவமதிப்புச் சொல்லடிக்கு அடையாள எதிர்ப்புதான் இந்தக் கல்லடி” இதையும் படியுங்கள் : உலகிலேயே மிகப் பெரிய கப்பல் Symphony of the Seas