குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#MeToo"

குறிச்சொல்: #MeToo

பெண்களுக்கு ஆபத்தான நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா முதலிடம் பிடித்துள்ளது நாட்டிற்கே அவமானம் என்று ராகுல் காந்தி டிவீட் செய்துள்ளார்.அதிகப்படியான பாலியல் வன்முறை மற்றும் அடிமைத் தொழில் ஆகியவற்றின் காரணமாக உலகிலேயே...

I am a 49-year old American woman. I am a wife, a sister, a daughter, a niece, grand-daughter, an aunt, and an educator. I...