குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "MD"

குறிச்சொல்: MD

இன்ஃபோசிஸ் முதன்மை செயல் அதிகாரி மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக சலில் பரேக் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.இன்ஃபோசிஸ் முதன்மை செயல் அதிகாரியாக இருந்த விஷால் சிக்கா, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் தனது பதவியை...