குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "Indian oil companies"

குறிச்சொல்: Indian oil companies

உலகின் மிகப் பெரிய கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி நிறுவனமான சவுதி அரம்கோ நிறுவனம், மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ரத்னகிரியில் உள்ள எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்குச் சொந்தமான 50 சதவிகித பங்குகளை வாங்க இந்தியாவுடன் ஒப்பந்தம்...