குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#Inclusion"

குறிச்சொல்: #Inclusion

நீட் குறித்த சட்டப்பூர்வமான தெளிவான பார்வை Kalyanakumar Somasundaram Tamil translation by Arunachalam Sivakumar "நீட் தேர்வை பற்றி தெரியாமல் முழுமையாக இருப்பதை விட, அரைகுறையாக தெரிந்திருப்பதே ஆபத்தானது". நீட் தேர்வு என்பது பாஜக சுயமாக கண்டுபிடித்து...

https://www.youtube.com/watch?v=nFz9MOeWcp4&t=331s ஒக்கி சொந்தங்களுடன் கரம் பிடித்து நடப்போம்

இந்தியா என்பது பல தேசங்களின் கூட்டமைப்பு; இந்தப் பல தேசங்களும்தான் இந்தியா என்ற நாட்டைச் செழுமைப்படுத்தி வருகின்றன. தமிழ்த் தேசமும் தனது தொன்மையான பண்பாடு மூலமாக இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்குப் பெரும் பங்காற்றி வருகிறது....