குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#GopiNainar"

குறிச்சொல்: #GopiNainar

அபயம் தேடியபடி மேல்நோக்கி நீளுகின்ற ஏராளமான கைகள்; அவர்களுக்கு நேராக கீழ்நோக்கி வருகிற ஒரு தைரியம் மிக்க கை – அறம்.இந்தப் படம் தலைப்பிலேயே தன் அரசியலைப் பேசித் தொடங்குகிறது; கோபி...

ராக்கெட் ஏவும் தொழில்நுட்பத்தில் இந்தியா விண்ணை வெற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் மண்ணில் இன்னும் மனிதர்களே மனிதக்கழிவுகளை அகற்றுகிறார்கள். ஆழ்துளையில் விழுந்த குழந்தையை காப்பாற்ற எந்த தொழில்நுட்பமும் இல்லை. இந்த விளங்கிக் கொள்ள முடியாத...