குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#First_Baby_Of_New Year"

குறிச்சொல்: #First_Baby_Of_New Year

2019-ம் புத்தாண்டு தினத்தன்று அதிகமான குழந்தைகள் பிறந்த நாடுகளில் இந்தியா முதலிடம் பிடித்துள்ளது என்று யுனிசெப் தெரிவித்துள்ளது. புத்தாண்டில் உலக அளவில் குழந்தைகள் பிறப்பு குறித்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் குழந்தைகளுக்கான நல அமைப்பு...