குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#EqualPay"

குறிச்சொல்: #EqualPay

https://www.youtube.com/watch?v=zCiDQBLhodM&t=25s அன்புச் சொந்தங்களே, கீழேயுள்ள CLICK HERE பொத்தானை அழுத்தி இப்போதுவுக்கு நன்கொடை வழங்குங்கள்; சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்ய +919445515340ஐ அழையுங்கள்:

https://www.youtube.com/watch?v=5MRRTq_951s&t=36s இதையும் படியுங்கள்: வடமாவுக்கும் பறையருக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இதையும் பாருங்கள்: “கறி எங்களுக்குப் பிடிக்கும்; மதவெறி பிடிக்காது” பணக் கஷ்டத்திலிருக்கும் இப்போதுவுக்கு கீழேயுள்ள GIVE 5 பொத்தானை அழுத்தி நன்கொடை வழங்குங்கள்: