குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#Emotions"

குறிச்சொல்: #Emotions

https://www.youtube.com/watch?v=LvlxhirAyts&t=7sThe Raya Sarkar InterviewHow the negligence of the state led to loss of over 300 lives?

https://youtu.be/eazayNUOKqEஇதையும் பாருங்கள்: தற்கொலை இல்லா தமிழகம் படைப்போம்: ராஜாவைக் கேளுங்கள்இதையும் பாருங்கள்: உண்மைக் கதைகள்: ராஜாவைக் கேளுங்கள்

(கவனிக்கவும்: இது விளம்பரதாரர் அறிவிப்பு; இதனை உருவாக்கியவர்கள், செய்தியாளர்கள் அல்லாத பிற எழுத்தாளர்கள்)தனிநபர்களும் நிறுவனங்களும் தங்களுடைய முழுத்திறனைப் பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட இலக்குகளை நோக்கிப் பயணிக்க உதவும் நிறுவனம் பொடென்ஷியல் ஜெனெஸிஸ். இதன் நிறுவனர்...