குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#Deprivation"

குறிச்சொல்: #Deprivation

“இந்த நாட்டிலுள்ள எல்லோரும் திருடர்கள்; வங்கிகளுக்குச் சென்று உங்கள் பணத்தை ஒப்படைத்து, நீங்கள் திருடர் அல்ல என்று நிரூபணம் செய்யுங்கள்” என்று பிரதமர் மோடி அறிவித்த நாள் இது; 500 ரூபாய், 1000...

https://www.youtube.com/watch?v=vocbJQWQSco&t=25sஇதையும் படியுங்கள்: "ஹிந்து"வின் கதைபணக் கஷ்டத்திலிருக்கும் இப்போதுவுக்கு கீழேயுள்ள GIVE 5 பொத்தானை அழுத்தி நன்கொடை வழங்குங்கள்: