குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#CO2"

குறிச்சொல்: #CO2

இந்தியாவில், கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் வெளியான கார்பன் டை ஆக்ஸைடின் விகிதம் 2015ஆம் ஆண்டைவிட 4.7 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாக ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.வாகனங்கள், தொழிற்சாலைகள் உள்ளிட்டவைகளால் அதிகளவில் வெளியேறும் கார்பன் டை...

By BHAVYA KHULLARResearchers are looking to tiny materials to clean up air, water and landThe list of environmental problems that the world faces may...