குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#BookFair"

குறிச்சொல்: #BookFair

சென்னை தீவுத்திடலில் 39வது புத்தகக் கண்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது; புத்தகக் கண்காட்சி எங்கு நடக்கிறது என்பதில் பிரச்சினை இல்லை; புத்தகங்களை மழை, வெயிலிலிருந்து பாதுகாக்கவும் வரும் வாசகர்களுக்கு சிறந்த அனுபவத்தைக் கொடுக்கவும் தென்னிந்திய...