குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#BJPLies"

குறிச்சொல்: #BJPLies

https://www.youtube.com/watch?v=-nW9yBW0kB8 "ஆர். எஸ். எஸ் சொல்லும் பொய்களை நம்பாதீர்கள்"