குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#bigbillionsale"

குறிச்சொல்: #bigbillionsale

ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனமான ப்ளிப்கார்டின் பிக் பில்லியன் டே சேல் வரும் 10ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ப்ளிப்கார்ட் அறிவிக்கும் 5வது பிக் பில்லியன் டே என்பதுகுறிப்பிடத்தக்கது. பிக் பில்லியன் டே...