குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#Asia_Sensex"

குறிச்சொல்: #Asia_Sensex

வட்டி விகிதம் தொடர்பாக அமெரிக்க மத்திய வங்கி எடுத்த முடிவும், வணிக சண்டையும் ஆசிய பங்கு சந்தையில் எதிரொலித்தது. அமெரிக்க பங்கு சந்தை மோசமாக வீழ்ந்ததை தொடர்ந்து ஆசிய பங்கு சந்தையும் வீழ்ச்சி...