குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#ANNA"

குறிச்சொல்: #ANNA

கிண்டியிலிருந்து மதியம் ஒரு மணிக்குப் புறப்பட்டான் அந்தத் தொண்டன்; இரண்டு மணிக்குள் வீட்டில் சாப்பாடு ரெடியாகி விடும்; ஆனால் வீட்டுச் சாப்பாட்டை முடித்துவிட்டு புறப்பட்டால் தலைவன் கலைஞரின் திருமுகத்தைப் பார்க்காமல் போய்விடுவோமோ என்றொரு...

https://www.youtube.com/watch?v=owlXd2J1Nr8&t=593s ஒக்கி சொந்தங்களுடன் கரம் பிடித்து நடப்போம்