குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#Access"

குறிச்சொல்: #Access

இந்தியாவில் 732 மில்லியன் பேர் கழிப்பறை வசதி இல்லாமல் இருப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. உலக நாடுகளில் மக்கள்தொகை எண்ணிக்கையில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. அதேநேரத்தில் கழிப்பறை வசதி இல்லாதவர்களின் எண்ணிக்கையும் இந்தியாவில்தான்...

அபயம் தேடியபடி மேல்நோக்கி நீளுகின்ற ஏராளமான கைகள்; அவர்களுக்கு நேராக கீழ்நோக்கி வருகிற ஒரு தைரியம் மிக்க கை – அறம்.இந்தப் படம் தலைப்பிலேயே தன் அரசியலைப் பேசித் தொடங்குகிறது; கோபி...

(நவம்பர் 30, 2016 இல் வெளியான செய்தி, மறுபிரசுரமாகிறது) https://youtu.be/1tjyTSgSUjA