குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#பங்கேற்பு"

குறிச்சொல்: #பங்கேற்பு

https://www.youtube.com/watch?v=xawyGHllnBg&t=25s ஒக்கி: கண் காணா மக்களுக்கு நடந்த கண் காணாப் பேரிடர் ஒக்கி சொந்தங்களுடன் கரம் பிடித்து நடப்போம்

https://www.youtube.com/watch?v=oCvIu4kug0Y&t=262s அன்புச் சொந்தங்களே, கீழேயுள்ள CLICK HERE பொத்தானை அழுத்தி இப்போதுவுக்கு நன்கொடை வழங்குங்கள்; சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்ய +919445515340ஐ அழையுங்கள்: