குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "பங்குச் சந்தை"

குறிச்சொல்: பங்குச் சந்தை

இன்றைய பங்குச்சந்தை வர்த்தகம் 38,000 புள்ளிகள் என்ற உச்சத்தை எட்டும் முன்னர் 37,994.51 புள்ளிகளுடன் தொடங்கியது.இதே போல நிஃப்டி இன்றைய வர்த்தகத்தின் தொடக்கத்தில் 11,493.25 என்ற அளவில் தொடங்கி 9.29 மணி...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் இறக்கத்துடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 34.94 புள்ளிகள் சரிந்து 27,711.72 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 6.85 புள்ளிகள் சரிந்து 8,501.85...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் இறக்கத்துடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 111.89 புள்ளிகள் சரிந்து 27,166.87 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 34.75 புள்ளிகள் சரிந்து 8,335.95...

இந்திய பங்குச் சந்தைகளில் சரிவு நிலை காணப்படுகிறது. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 58.55 புள்ளிகள் சரிந்து 26,808.37 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 27.30 புள்ளிகள் சரிந்து...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் செவ்வாய்க்கிழமை காலை முதல் உயர்வுடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 89.48 புள்ளிகள் உயர்ந்து 26,866.93 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 29.85...

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் ஏற்றத்துடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 86.27 புள்ளிகள் உயர்ந்து 25,967.44 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 39.85 புள்ளிகள் உயர்ந்து...

ஆசிய, ஐரோப்பிய பங்குச் சந்தைகளின் உயர்வைத் தொடர்ந்து இந்திய பங்குச் சந்தைகளும் நல்ல ஏற்றத்துடன் முடிவடைந்தன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 575.70 புள்ளிகள் உயர்ந்து 25,881.17 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச்...

வர்த்தகத்தின் வார இறுதி நாளான வெள்ளிக்கிழமையன்று இந்திய பங்குச் சந்தைகள் ஏற்றத்துடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 25.34 புள்ளிகள் உயர்ந்து 25,425.06 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண்...

ஆசிய பங்குச் சந்தைகளின் வீழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து இந்தியாவின் அனைத்துத் துறை பங்குகளும் சரிவைக் கண்டுள்ளன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 235.94 புள்ளிகள் சரிந்து 25,554.28 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை...

ஆட்டோமொபைல், ஐடி நிறுவன பங்குகளின் உயர்வால் இந்திய பங்குச் சந்தைகள் ஏற்றத்துடன் காணப்படுகின்றன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 194.28 புள்ளிகள் உயர்ந்து 25,791.30 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண்...