குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "பங்குச் சந்தை"

குறிச்சொல்: பங்குச் சந்தை

இன்றைய பங்குச்சந்தை வர்த்தகம் 38,000 புள்ளிகள் என்ற உச்சத்தை எட்டும் முன்னர் 37,994.51 புள்ளிகளுடன் தொடங்கியது. இதே போல நிஃப்டி இன்றைய வர்த்தகத்தின் தொடக்கத்தில் 11,493.25 என்ற அளவில் தொடங்கி 9.29 மணி...