குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "தரமான சேவை"

குறிச்சொல்: தரமான சேவை

(கவனிக்கவும்: இது ஒரு விளம்பரதாரர் அறிவிப்பு; இதனை உருவாக்குவதில் செய்தியாளர்கள் எவரும் ஈடுபடுத்தப்படவில்லை.) Apple has sold over a billion iPhones since 2007; Many of you are proud owners...