குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்"

குறிச்சொல்: தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்

சாதியைக் கடந்து திருமணம் செய்வதால் தன் மகளையே கொலை செய்யும் அளவுக்கு ஆணவக் கொலைகள் தன் கோர முகத்தைக் காட்டி வருகின்றன. இங்கு சில பெண்கள் ஆதிக்கச் சாதியாக இருந்தாலும் இந்த சமூக...