குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "சுமதி தங்கபாண்டியன்"

குறிச்சொல்: சுமதி தங்கபாண்டியன்

எல்லா தன்னிலைகளும் முக்கியமானவை; எல்லா அடையாளங்களும் முக்கியமானவை; ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் தங்களுடைய கணங்களையும் முகங்களையும் கொண்டாட வேண்டும்; “நான் யார்?” என்கிற சதைகளையும் ரத்தத்தையும் மனசுகளையும் பிழிகிற, வதைக்கிற கேள்விகளில்தான் ஒவ்வொருவரும் தங்களைக்...