குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "கொற்றவை"

குறிச்சொல்: கொற்றவை

உலகெங்கும் தெருக்களில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் நடப்பதுபோல ஆன்லைனிலும் பெண்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள்; கடித்துக் குதறப்படுகிறார்கள்; பாய்ந்து பிராண்டப்படுகிறார்கள்; மார்ச் 17ஆம் தேதி இரவு தொடங்கி எழுத்தாளர் நிர்மலா கொற்றவைக்கும் இதுதான் நடந்தது; ஆணவக்கொலைகளை...

சாதியைக் கடந்து திருமணம் செய்வதால் தன் மகளையே கொலை செய்யும் அளவுக்கு ஆணவக் கொலைகள் தன் கோர முகத்தைக் காட்டி வருகின்றன. இங்கு சில பெண்கள் ஆதிக்கச் சாதியாக இருந்தாலும் இந்த சமூக...