குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "குற்றம்"

குறிச்சொல்: குற்றம்

சஞ்சாரம் - கரிசல் நிலத்தின் ஆன்மா. லஷ்மி சரவணக்குமார். ( நாவல் வெளியானபோது உயிர்மையில் எழுதின பதிவு.) கதையைச் செய்தவன் அதைச் சொல்லிப் பார்க்கத்தான் ஆசைப்படுகிறான். உரிமை கொண்டாட அல்ல. சஞ்சாரம் – பக்கம் 263 நமக்குக்...

https://www.youtube.com/watch?v=QADpyWCkSsc&t=25s ஒக்கி சொந்தங்களுடன் கரம் பிடித்து நடப்போம் ஒக்கி பேரிடரின் முதல் ஆவணம்