குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#ஏறுதழுவுதல்"

குறிச்சொல்: #ஏறுதழுவுதல்

ஜல்லிக்கட்டு இன்றைய சூழலில் ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் விவாதிக்கும் ஒரு வார்த்தை. தமிழர்களின் மரபு, பாரம்பரிய விளையாட்டு எனக் கூறப்படும் இந்த விளையாட்டு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நடைபெறவில்லை. இது மிகுந்த மன உளைச்சலை...