குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்"

குறிச்சொல்: #எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்

சஞ்சாரம் - கரிசல் நிலத்தின் ஆன்மா. லஷ்மி சரவணக்குமார். ( நாவல் வெளியானபோது உயிர்மையில் எழுதின பதிவு.) கதையைச் செய்தவன் அதைச் சொல்லிப் பார்க்கத்தான் ஆசைப்படுகிறான். உரிமை கொண்டாட அல்ல. சஞ்சாரம் – பக்கம் 263 நமக்குக்...