குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "#ஆர்.எம்.வீரப்பன்"

குறிச்சொல்: #ஆர்.எம்.வீரப்பன்

(செப்டம்பர் 12,2016இல் வெளியான செய்தி மறுபிரசுரமாகிறது.) இந்தியா டுடே தமிழ்ப் பதிப்புக்கு சுமார் பத்தாண்டுகள் எடிட்டராக இருந்த வாஸந்தி Amma: Jayalalithaa’s journey from movie star to political Queen என்ற புத்தகத்தை...