குறிச்சொற்கள் இடுகைகளுடன் குறியிடப்பட்டவை "அறம்"

குறிச்சொல்: அறம்

அபயம் தேடியபடி மேல்நோக்கி நீளுகின்ற ஏராளமான கைகள்; அவர்களுக்கு நேராக கீழ்நோக்கி வருகிற ஒரு தைரியம் மிக்க கை – அறம்.இந்தப் படம் தலைப்பிலேயே தன் அரசியலைப் பேசித் தொடங்குகிறது; கோபி...

அரசாங்கத்தின் பெரும் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும்போது அதற்காக வாழ்வாதாரத்தை, நிலத்தைத் தொலைத்த மக்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்; நிலத்தையிழந்த மக்களுக்கு உறுதியான வீடுகள் கட்டித்தரப்பட வேண்டும்; 1970களில் கோயம்புத்தூர் நகரத்துக்கும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளுக்கும் குடிநீர்...