(கவனிக்கவும்: இது ஒரு விளம்பரதாரர் அறிவிப்பு; இதனை உருவாக்குவதில் செய்தியாளர்கள் எவரும் ஈடுபடுத்தப்படவில்லை.)

If you want your bike serviced in three hours, K7 Racing Multi Bike Service is the best answer; Not just that, we have a free pick-up and drop off service for the bikes to be serviced; A Bosch certified two wheeler service centre, K7 has a team of well-experienced mechanics; the team can diagnose the bike conditions in a minute. We handle your two wheelers with modern hydraulic ramps and tools. We are open from 7.30 am to 10.30 pm from Monday to Saturday; we are open on Sundays from 7.30 am to 6 pm.

Our Service involves the following: Acc Cable Lubrication, Clutch Cable Lubrication, Front Break Cable Lubrication, Speedo Meter Cable Lubrication, Choke Cable Lubrication, Spark Plug Cleaning, Air Filter Cleaning, Break Shoe Cleaning, Chain Lubrication, Carburettor Cleaning, All Bulb Checking, Battery Water Acid Check, Body Bolt Net Checkup, Air Checkup, Wheel Alignment Checkup, Engine Oil Level Checkup, Wheel Bearing Cleaning, Sprocket Wheel Bearing Cleaning, Stay Checkup, Fork Play Alignment, Fork Oil Level Checkup, Mileage Checkup, Free Oil Top Up, Free Battery Charging, Free Air Checkup at anytime, Free Bike Polish, Free Disk Oil.

If the service involves the engine, the time taken for service is four hours; We are experts in handling Yamaha RX series and Royal Enfield Bullets; you can customize these two wheelers to the extent you want. We also buy and sell bikes of all models. Connect with K7 on Facebook.

K7 Racing Multi Bike Service
No.4, Annai Indira Nagar, Rajiv Gandhi Salai (OMR),
Okkiyam Thuraipakkam, Opp. CTS, Chennai 600097
Tel: 04442853481, 9841695774, 9841795774
k7racing@gmail.com

(DISCLAIMER: THIS IS A NATIVE AD; NOT AN EDITORIAL INITIATIVE)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here