“விஜயநகர மன்னருடன் இணைந்து அவுரங்கசீப், கோல்கொண்டா சுல்தானை வீழ்த்தினார்”

  0
  14

  “விஜயநகர மன்னருடன் இணைந்து அவுரங்கசீப், கோல்கொண்டா சுல்தானை வீழ்த்தினார்”
  Source: ArasiyalPublished on 2017-08-30

  கருத்துகள் இல்லை

  ஒரு பதிலை விடவும்