(கவனிக்கவும்: இது ஒரு விளம்பரதாரர் அறிவிப்பு; இதனை உருவாக்குவதில் செய்தியாளர்கள் எவரும் ஈடுபடுத்தப்படவில்லை.)

Whenever you feel like presenting a gift to your loved ones, you can customize it with your own personal touch. Be it any occasion, birthdays, anniversaries, festivals, we are ready to help you design the gifts to suit your taste and style. You can get photographs framed in unique patterns. We also design awards, mementos, shields in the way you desire.
giftshoppix1
You can order printed T-shirts, pillows, mugs to surprise your buddies. We undertake the following works:
1.Crystal work, Stone work, wood work.
2.Acrylic material work.
3.Lamination work.
4.Lamps to suit different occasions.
5.Ceramic works.
6.Wooden fancy gift items.
7.Key chains.
8.Personalized wall clocks.
giftshoppix2
GIFT SHOP
No.2, CeeBros Arcade, 3rd Cross Street,
Kasturba Nagar, Adyar, Chennai 600020
Near Ambika Appalam Building
(Timing: 10 am to 8 pm)
Contact: Mr Jebin
Mobile: 9600161136
Email: sweetmemories.2105@gmail.com

(DISCLAIMER: THIS IS A NATIVE AD; NOT AN EDITORIAL INITIATIVE)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here