எழுத்தாளர்கள் இடுகைகள் மூலம் இள.சிவபாலன்

இள.சிவபாலன்

இள.சிவபாலன்
0 இடுகைகள் 0 கருத்துகள்
எழுத்தாளர்; மனநல மருத்துவர்; மனம் என்பது வேதிப்பொருள்களின் கட்டுமானம் மட்டுமல்ல; அது ஒரு சமூகக் கட்டுமானமும்கூட என்று நம்புகிறவர்.

காண்பிக்க பதிவுகள் இல்லை