எழுத்தாளர்கள் இடுகைகள் மூலம் பூ.கொ.சரவணன்

பூ.கொ.சரவணன்

பூ.கொ.சரவணன்
2 இடுகைகள் 0 கருத்துகள்
பூங்காவனம் கொளஞ்சியம்மாள் சரவணன் எளிமையில் நிறைபவன்;அன்பால் மிகைத்தவன். கிராமத்துப்பிள்ளை. பேச்சும்,வாசிப்பும்,காதல் இணைப்பும் முக்கியப்பணிகள். எழுத்து இளைப்பாறுதல். கவிதைகள் உளைச்சலின்பொழுது எழுபவை.