எழுத்தாளர்கள் இடுகைகள் மூலம் Gopalan Ravindran

Gopalan Ravindran

Gopalan Ravindran
0 இடுகைகள் 0 கருத்துகள்
Professor and Head at the Department of Journalism and Communication, University of Madras. General Secretary of the Madras University Teachers' Association. சென்னைப் பல்கலைக்கழக இதழியல் மற்றும் தொடர்பியல் துறைத் தலைவர்; சென்னைப் பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர்.

காண்பிக்க பதிவுகள் இல்லை