எழுத்தாளர்கள் இடுகைகள் மூலம் அ.மார்க்ஸ்

அ.மார்க்ஸ்

அ.மார்க்ஸ்
10 இடுகைகள் 0 கருத்துகள்
தமிழின் முன்னணிச் சிந்தனையாளர்களில் ஒருவர்; மனித உரிமைச் செயற்பாட்டாளர்; வன்முறைகளுக்கு எதிரானவர்.