எழுத்தாளர்கள் இடுகைகள் மூலம் நந்தினி வெள்ளைச்சாமி

நந்தினி வெள்ளைச்சாமி

16 இடுகைகள் 0 கருத்துகள்
சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலை இதழியல் 2015ம்ஆண்டு முடித்தேன். ஊடகத்துறையில் எனது முதல் அனுபவம் இப்போது.காம். இதனைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு இதழியலை இன்னும் செம்மையாகக் கற்றுக் கொண்டு இருக்கும் மாணவி.