எழுத்தாளர்கள் இடுகைகள் மூலம் சஹானா கவி

சஹானா கவி

சஹானா கவி
0 இடுகைகள் 0 கருத்துகள்
தஞ்சை அருகே மருங்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கவிதா, உயிரி தொழில்நுட்பம் படித்தவர் ஊடகத்தின் மீதான ஆர்வத்தால் பத்திரிகையாளர் ஆகியிருக்கிறார்.

காண்பிக்க பதிவுகள் இல்லை